Erdal Arslan; Şiddetin İzleri

964
Genç ressam Erdal Arslan

Vecdi Uzun yazdı.

 

Resimlerinde nelerden etkileniyorsun? Bu resimlerin ardındakilerden söz eder misin?

E. A: Genellikle toplumsal travmalar, şiddet, kırılma ve didişmeler, savaş ve savaşın gereksizliği ve tüm bunların birey üzerindeki olumsuz etkileri, Mezopotamya’nın ve tüm Ortadoğu’nun bir çıkmaza doğru gidişi ve bu gidişin, bireyin yaşamına, özgürlüğüne yansımaları… Bütün bu olumsuzlukların sonucunda, hemen hemen burada yaşayan her bireyde oluşan, büyüyen ve izleri yok olmayan bilinçaltının yaşama etkileri ve bunu en çok kadın yani (annelerin) dışa vuramadığı hislerinde, bilinçaltında ve kalbinde bulabiliriz… Resimlerime baktığınızda şiddeti, şiddetin izlerini ve karanlığın ardında gizlenen gerçekleri bulabilirsiniz…

Genç ressam Erdal Arslan

Şiddet kavramı üzerine çalışıyorsun. Bunu biraz daha detaylandırabilir misin? Neden olumsuz duygular?

E. A: Yaşamı sürdürebilme ya da canlı kalma çabalarının, özgürlük kavramını işgal ettiğini, o kavramı dar bir tanıma indirgediğini ve insani niteliklerin büyük bölümünü törpülediğini düşünüyorum. Bununla birlikte, bir kişinin kendini ifade edebileceği malzemeleri de önemsizleştirdiğini de. Öyle ki, canlı kalma hakkı tehlike altındaysa, diğer şeylerin ne önemi olabilir?

Mesleklerden, boş zamanlardan ve özel ilgi alanlarından, hayal gücünden ve ütopyalardan, somut hedeflerden ve planlardan, bilgiden ve felsefeden, bakış açıları arasındaki yorumlardan ve sanattan… Ve daha pek çok şeyden… Nasıl söz edilebilir?

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

Genç ressam Erdal Arslan

 

YORUMLAR