Ersan Sarıkahya; Enerji Ve Hislerin Taşıyıcısı

310
Ressam Ersan Sarıkahya

Vecdi Uzun yazdı.

 

Resimlerini ve vermek istediğin mesajı biraz anlatır mısın?

E. S: Sanatçı algıdaki seçiciliği, gözlemdeki derinliği ile önce kendi kurgusunu oluşturur ve bir aynadan geçirir yolculuğunu. Hayata dair biriktirdiklerini, yaşama kıvılcımlarının kendi enstrümanlarıyla topluma aktarmaya çalışır. Ressam ile izleyici arasındaki ilişki, insan ile iki boyutlu bir yüzeyden daha fazlasını kapsar. Bu iki ayrı dünyanın arasındaki, izleyici ile resim arasındaki ilişki ile devam eden, süregiden bir ilişkidir. Çünkü resim enerji ve hislerin taşıyıcısı ve dolayısıyla sanatçı da… Bu yüzden resimlerimi duygusal olarak tanımlıyorum.

Kendini ve resimlerde hissettiklerini anlatmanı istesek…

E. S: Bir anlamda resimlerime bakıldığı zaman boyadan ziyade bakışların, hareketin, tenin, tebessümün algılanması benim için esastır. Yani boyanın maddeselliği, resim yüzeyinin ötesini anlamlandırmamızı sağlayan ve perde vazifesi gören bir katmandır.

Ressam Ersan Sarıkahya

Sanat ve sanatçı ile alakalı neler söylemek istersin. Bize biraz bakış açından söz eder misin?

E. S: Sanat evrensel bir dildir aslında. Tüm insanlığın ortak dili. Sevinçlerin, sorunların, acıların, umutların, hayata dair yaşanan her şeyin paylaşıldığı ortak bir paydadır. Sanatçı bu evrensel dilin icracısıdır. Sanatçı üreten, gören, duyan, hisseden ve var eden bir öncüdür.

“Herkes bakar ama göremez” darb-ı meseli görme eyleminin bilgi, bilinç ve algı gibi özel bir gayretin neticesi olduğu gerçeğine işaret eder. Örneğin hayvanlar da bizim baktığımız papatyalara bakar, ama sanat ve güzellik yerine, yiyecekleri otu görür. Bu bakış, görmek için yeterli değildir. Görmek, bakış açısı, dikkat-i nazar, basiret ve şuur gerektiriyor.

Bugün iletişim içinde olduğumuz ve dokunduğumuz her şey sürekli dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümde, herkesten ve her şeyden değişik duruş sergileyenler hayata bir adım önde devam ediyor. Bence, farklılaşmak için tek bir yol mümkün, artık sanat ile nefes alan ve sanat ile yaşayan alanlar üretebilmek gerek. Bunu başarmanın sadece projeler ve planlarla değil, bütünsel bir bakış açısı ile mümkün olduğunu düşünüyorum.

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

Ressam Ersan Sarıkahya

 

YORUMLAR