Yaşam Alanları Üzerine …

70

Yaşam alanları üzerine farklı yaklaşımlar: “Habitat”

İstanbul Modern, güncel fotoğraf alanının öne çıkan sanatçılarını, kavramsal bir çerçeve etrafında bir araya getirerek Türkiye’de fotoğrafın bugününe ve geleceğine dair yeni eğilimleri takip ediyor. Sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Danışma Kurulu’yla birlikte seçilen 13 sanatçının üretimlerini, habitat kavramı çerçevesinde bir araya getiriyor.

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, “Habitat” sergisiyle Türkiye güncel fotoğraf alanının önde gelen sanatçılarının yaşam alanları üzerine farklı yaklaşımlarına yer veriyor. Merih Akoğul, Orhan Cem Çetin, Murat Germen ve Sıtkı Kösemen’in danışmanlığında,   küratörlüğünü Sena Çakırkaya’nın üstlendiği “Habitat”, insanın kent ve doğal yaşamla ilişkisi, göç, kentsel dönüşüm, yolculuk, kişisel alan ve distopya gibi konuları ele alıyor. Her geçen gün yeniden tanımlanan mekân kavramının izini süren “Habitat” sergisinde; konuya dair farklı bakış açılarını sunan Kürşat Bayhan, Kerem Ozan Bayraktar, Zeynep Beler, Görkem Ergün, Beril Gür, Çağlar Kanzık, Oğuz Karakütük, Barbaros Kayan, Gündüz Kayra, Neslihan Koyuncu, Desislava Şenay Martinova, Ali Taptık ve Serkan Taycan’ın fotoğraf ve videoları yer alıyor. Sergi, 23 Aralık 2015 – 22 Mayıs 2016 arasında İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde görülebilecek.

Yaşamın temelinde
Yaşamın temel devinim ve çatışmalarının sahnesini tanımlayan kavramlardan birini kendine isim ve konu olarak seçen “Habitat” sergisi, fotoğraf aracılığıyla bu sahnenin farklı hâllerini, algılanış şekillerini ve zaman içinde geçirdiği dönüşümleri bir araya getiriyor. Diğer yandan sergi, var olan farklı toplumsal dinamiklerin girdiği ilişkiler veya çekilen sınırlar sonucunda birbirleriyle çatışan habitatlara odaklanıyor. “Habitat”, yaşam alanlarını oluşturan farklı etmenlere söz hakkı vermeyi, böylece değişen güç dengelerinin izini objektif bir şekilde sürmeyi hedefliyor.

Hayaller ve gerçekler
Kentlerin sürüklendiği dönüşümler karşısında bireylerin direnme çabasının, insanın ideal yaşam alanını kimlerin tanımlayabileceğinin ve mevcut koşulların bize sunduklarının halen kuvvetle tartışıldığına değinen küratör Sena Çakırkaya, “Habitat” sergisinin yaşam alanı üzerine farklı tahayyülleri bir araya getirdiğini belirtiyor: “Metropollerin bitki örtüsü ve kırsal alanlar üzerindeki iktidarı, değişen politikalar ve nüfus dengeleriyle sürekli geri dönüşüme maruz kalan şehir hafızası, barınma hakkı için verilen yaratıcı mücadele gibi konular, var olabilmek için gereken temel ihtiyaçlara dikkat çekiyor. İş bulabilmek veya sadece ‘kendini bulabilmek’ için kat edilen yollar, duvarlar arasında çıkılan yolculuklar, çizdiğimiz fiziksel veya hayali sınırlar yaşam ve mekân algımızı çerçeveliyor. Kendimizi daha güvende hissetmek için savunma veya saldırı tercihlerimiz yaşam stratejilerini belirliyor. Nihayetinde yaşamlarımızın ortak sahnesi olan habitat üzerinde söz sahibi olma çabamız; çaresizlik ve iktidarın, hayaller ve gerçeklerin farklı temsillerini bir araya getiriyor.”

Kürşat Bayhan’ın “Evden Uzakta” projesi, Anadolu’dan İstanbul’a göçen insanların yaşamına odaklanıyor ve sonra bu kişilerin geldikleri memleketlerini de görüntüleyerek onların göçle birlikte eksilen yaşamlarına tanıklık ediyor.

Barbaros Kayan, “Ayazma” projesinde kentsel dönüşüm alanlarından İstanbul’un Ayazma bölgesinde yaşayan 15 ailenin hikayesine odaklanıyor.

Ali Taptık, şehirdeki bitkilere karşı farklı tutumlarımıza, onları yaşatma ya da belki de tahakküm altına alma konusundaki çaba ve hırsımıza odaklanıyor.

Serkan Taycan’ın, “Kabuk” çalışması İstanbul’un çeşitli yerlerinde yaşanan yıkımların yanı sıra, farklı mekân ve zamanların döngüsünü de bir kesit olarak ortaya koyuyor.

habitat-sergi

YORUMLAR