Intermezzo’yla Yeni Bir Soluk; Koro Nedir?

618
koro

Murat Manap yazdı.

 

Merhaba değerli sanatseverler; İntermezzo adlı köşemden; ülkemizin yaşadığı tragedyalardan biraz olsun uzaklaşabilmek, yaşamda yeni bir sayfa açarak umutlarımızı yeniden yeşertmek adına, arada bir de Sanat konularından biraz olsun uzaklaşarak daha çekici hale getirmeyi umut ettiğim ara yazılarla değerli okuyucularla soluk almayı umuyorum.

Koro Nedir?
İnsanoğlunun varoluşundan bu yana müzik, yaşamın her alanında etkili olmuştur. İnsanlar duygularını düşüncelerini dile getirebilmek için müziği kullanmış, sevgisini, öfkesini, hayallerini ve inancını şarkı söyleyerek anlatmıştır.

Koro, birden fazla ses sanatçısının aynı müzik eserini seslendirmek için bir araya geldiği topluluktur. İlk çağlardan beri bilinen koro, eski Yunanlılarda halk şarkılarından doğarak, daha sonra Hristiyanlık ile birlikte dinsel toplantılarda, kiliselerde ve saraylarda gelişerek modern müziğin içindeki yerini almıştır. Koro müziği, eğlenceli bir ortamda, bir takım çalışması ve disipliniyle bütün olarak uyumu, dolayısıyla koro üyelerinin birbirleriyle daha kaliteli bir iletişim içerisinde büyülü bir mükemmellikte kendilerini ifade ederek ortaya çıkardıkları zevkle yaratılmış sanatsal bir üründür.

koro

Koro eğitiminde en önemli yere sahip olan toplu ses eğitiminin temel amacı, farklı ses özelliklerine sahip bireylerin bir araya gelerek, koro için bestelenmiş tek ya da çok sesli eserleri, kaynaşık ve uyumlu bir ses bütünlüğü içinde seslendirmesine yönelik ortak davranışların kazandırılmasıdır.

Koro üyeleri değişik kültürlerden, ayrı mizaçlara sahip ve farklı beklentileri olan kişiler olabilirler ancak, her koro üyesi artık topluluğa aittir ve ses grubu içindeki yeri önemlidir.

koro

Korolar bir topluma yalnız müzik sevgisi ve yalnız müzik kültürü vermekle de kalmazlar. Koroları oluşturan bireyler bu topluluklarda gerçek arkadaşlığı ve insan sevgisini bulurlar ve yaşamları boyunca da oradan elde ettikleri alışkanlıkları sürdürürler. Birleşme ve bütünleşmenin gücünü orada tanırlar. Birlikte iş yapmanın sorumluluğunu ve mutluluğunu orada hissederler. Müzikle birlikte edindikleri iyi alışkanlıkları çeşitli yollardan topluma da yansıtırlar. Bu nedenle korolar, toplumun yalnız müzik kültürünün gelişimine yardımcı olmakla kalmazlar, o toplumun genel eğitimine de iyi yönde katkıda bulunurlar.

 

YORUMLAR