Mesut Demir; Bu Gün Düne Eşit Olmayacak

293
Genç ressam Mesur Demir

Vecdi Uzun yazdı.

 

Biraz kendinden söz eder misin?

M. D: Küçük yaşlarda sanata ilgim başladı. Benim hayatımızda ertelemek diye bir şey hiç olmadı. Yaşadığım coğrafya, kültür beni sanata yönlendirdi. İnsanların meraklı bakışlarından da etkilendiğim oldu.

Çalışmalarını teknik açıdan değerlendirecek olsak…

M. D: Gravür çalışmalarımda, öncelikle teknik bilgileri kullanarak, metal plakaları asitte çökertme gibi aşamalardan geçirerek, belli değerlerde tonlamalar oluşturuyorum. Metal plakaların yüzeylerine resim yapar gibi… Fırçamızın ve yeteneğimizin gücüne bağlı olarak aşama aşama metal plaka, bir kalıp haline geliyor.

Genç ressam Mesur Demir

Kısaca sanata bakışından söz eder misin?

M. D: Sonsuz mükemmelliğe inanmıyorum. Sanatla iç içe olan insanlarda sağ duyu gelişkindir. Sanat toplumun faydalanması için topluma da hitap etmelidir. Sanatçının, büyük görev ve sorumlulukları üstlendiğini düşünüyorum.

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

Genç ressam Mesur Demir

 

YORUMLAR