Mustafa Doğan; Öze Ulaşma Yolculuğu

526
mustafa doğan

Vecdi Uzun yazdı.

 

Resim, özün önündeki karanlığı bir nebze de olsa dağıtmak adına tutulan ışık kaynağıdır

Bize biraz kendinden söz eder misin…

M. D: Resim yapmayı keşfettiğim yıldan beri, her ne sorunun içine düştüysem, bir şeyler karalayarak güç bulmaya çalıştım. Resim yapmak bir manada varlığımı hissettiriyor. Üretmenin verdiği haz, sorunlara ve hayata karşı dirençli kılıyor.

Resimlerinde nelerden etkileniyorsun, başka alanlarda da üretim yapıyor musun?

M. D: Resim üretmenin yanı sıra, hayata ve kendime dair sorgulamalarımı; şiir, öykü, deneme türü yazılar yazarak da besliyorum. Öz’e ulaşma çabası içinde, yürüdüğüm yolda, tüm bu üretimlerim amaç olmaktan ziyade, araç olma görevi üstlenmektedirler.

mustafa doğan

Resimlerini kısaca tanımlar mısın…

M. D: Resimlerim, sorularım ve sorunlarımdır. Cevaplarımın, yanılgılarımın, şüphelerimin, çelişkilerimin vs. ‘vücut’ bulduğu düzlemlerdir.

Çalışmalarının kavramsal çerçevesinden biraz söz eder misin…

M. D: Var oluş, varlığın özü ve zaman gibi kavramlar öncelikli konularımdır.
Tasavvuf felsefesinde de geçtiği gibi, evrendeki her zerrenin, bütünün parçalarını, oluşturduğu inancındayım. Varlığa ve özüne, ulaşmanın yolu bilinen her şeye dokunmak, onu görmek, onu işitmekle başlar. Bu serüveni, en iyi bildiğim olan, kendi bedenim üzerinden başlattım.. Halen de kendi bedenimle boğuşmaya ve ‘kendimi gerçekleştirmeye’ çalışmaya devam ediyorum. Bunu yaparken, her ne kadar estetik kaygı barındırıyor olsam da, biçimden çok fikir kaygısı taşıyorum.

mustafa doğan

mustafa doğan

mustafa doğan

 

YORUMLAR