Neslihan Kıyar; Sosyal Bir Dengeleyici

520
Genç ressam Neslihan Kıyar

Vecdi Uzun yazdı.

 

Kısaca kendinden söz eder misin?

N: K: İş yaşamı oldukça aktif, çok uzun süredir tüm hayatım, bunun üzerine kurulu diyebilirim. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derslerini yürütürken, kongre ve sanatsal organizasyonlar sebebiyle yurtdışı ve yurtiçinde seyahat halinde olma, bir yandan bilimsel ve sanatsal üretime vakit ayırma zorunluluğu biraz karmaşa yaratıyor. Ama bu, katlanılması gereken, çoğu zaman eğlenceli, keyif aldığım, enerji veren bir yaşam tarzı benim için.

Kısaca sanata bakışından söz eder misin?

N: K: Genelde insan algısı, doğa karşısında silahlı ve savunmaya hazırdır. Yani insan hep ulaşılanın ötesinde daha fazla şeyin olduğuna inanmak istemiştir. Deneyimleriyle bir oranda bunu derinlerden yüzeye çıkarmış, fakat doğa kaosunun üstesinden gelene kadar da kendini özgür hissetmemiştir. İşte benim bu aşamada duyumsadığım şey, ilkel insandan bu yana gelen bir ‘rahatsızlık’ duygusu.

Diğer bir ifade ile sosyal bir düzenleyici olan sanat toplumlarda yaşananla yaşanması istenen arasında kurduğu bağ kadar, iç dengeyi sağlayan bir unsur olarak, dış dengeyi de sağlamaya yönelik bir işlev üstlenmiştir. Yani yaşanan ortamın işleyişini sağlayan, üstün güçler ve inanç olgusuyla yönlenen doğa koşullarına yön verme ve üstün âlemlere mesajlar gönderme aracı olarak sanatı doğanın insan için arz ettiği tehlikelere de bir engel teşkil etmek için kurgulanan bir oluşum ve güç odağı olarak şekillenmiştir.

Bugüne evrilen söz konusu ‘rahatsızlık’ olgusu ise çağdaş bireyin çıkmazlarını yaşamının her alanına eklemlemesiyle yaşamlarımıza girmektedir. Aktarım, duygusal boşalım, dışavurum, kavramlar bütünü, algı düzeni ne dersek diyelim sanatın ‘denge kurgulayarak’ hayatı sağaltma durumunu, kendi adıma, önemsiyorum.

Genç ressam Neslihan Kıyar

Resimlerini oluştururken nelerden etkileniyorsun?

N: K: İnsan, her zaman elde ettiklerinin dışında daha fazla şeyin olduğuna inanmıştır. Hırslarını ve sınırlarını bu uğurda zorlayarak deneyimler elde etmiş ve bu eylemsellikler ile özgürlüğe kavuşmuştur. Aynı paralelde, her türlü ilkel us ürünü sanat formuna yansıyan çaba ve deneyimler benim de kafamı kurcalamaktadır. Ve tabi ki doğa karşısında kimsesiz/yalnız insanın, yüzyıllardır çoğalarak oluşturduğu toplumsal örgütlenmeler içinde yalın bir değerlendirme sistemi ile yerini tayin etme gereksinimi. Bu anlamda forma yansıyan ilkel düşünceyi, sosyal bir dengeleyici olarak işlevlendiriyor, tuvalimde seçkinleştiriyorum.

Son dönem çalışmalarından biraz söz eder misin?

N: K: Son dönem çalıştığım ‘Kaos’ serisi ise, yine aynı paralelde ama günümüz kaygılarını taşıyan bir seridir. Birbiri içine geçmiş ağaç dalları sanki içinden çıkılmayacak, çözülmeyecek problematik bir durumsalı tanımlamaktadır. Resimlerimdeki ‘karga’ ve ‘kadın’ ilişkilerinde de bu tarzdan bir alegori yakalanmaya çalışılmıştır.

Nasıl bir çalışma ortamı tercih ediyorsun?

N: K: Öğrencilerimle birlikte üretimlerimi yapıyorum, aynı atölyeyi kullanıyoruz fakültede. Sinerjinin üretime yansıdığına inanıyorum. Çoğu zaman hafta sonları da dahil fakültede çalışıyoruz. Ayrıca evimde de bir atölyem var. Kendime ayırabileceğim bir zaman dilimi bulursam burada vakit geçiriyorum.

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

Genç ressam Neslihan Kıyar

 

YORUMLAR