Onur Arıkan; Karmaşa Ve Karmaşa İçindeki Düzen

829

Vecdi Uzun yazdı.

Resimlerinde nelerden etkileniyorsun, nasıl bir yol izliyorsun kısaca söz eder misin?

O. A: Anadolu kültürün bir parçası olan köy ve kent yaşantısından kesitler yansıtmaya çalışıyorum. Doğadaki kent ve gecekondu olgularını işlerken çağdaş bir anlatım biçimi sergilenmeye çalışıyorum.  Resimlerimde yumuşak, lekeci aynı zamanda renkçi bir anlayış yakalamaya özen gösteriyorum.

Onur Arıkan

Senin gözündeki, resmindeki kent olgusu ve neden özellikle kentleşme?

O. A: Doğadaki karmaşa ve karmaşa içindeki düzen…  Kentleşme hız kazanmakla birlikte, olumsuzluklar da paralel olarak kentleşmeyi takip ediyor. Çıkan bu olumsuzluklar karmaşıklığın, düzensizliğin, kirliliğin, işsizliğin belirtileri oluyor.

İmrenilen şehir hayatı değil… Kent imgesi içerisinde gecekondulaşma , kişilerin geçmişten günümüze kırsaldaki köklerini, sahip olduğu toprakları, terk edişi ve betonarme soğuk apartmanlarda kaybolan insanlığın umutları dikkatimi çekiyor.

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

Onur Arıkan

 

YORUMLAR