Ramazan Can; Şamancıl Bir İfade

583

Vecdi Uzun yazdı.

 

Resimlerinden, işlediğin konulardan, bakış açından biraz söz eder misin?

R. C: İşlerimin teması bir süredir, Şamanizmin doğduğu ilk zamanlardan günümüze kadar bir serüven aslında, şöyle ifade edeyim Şamanizme ait bazı motifleri günümüz sorunlarına gönderme yapmak için kullanıyorum aslında. Neden diye soracak olursanız. Bulunduğumuz yüzyıl ve bundan önceki yüzyıllarda bu topraklar üzerinde hüküm sürmüş İmparatorluğun izlediği politikalar neticesinde Anadolu halkının ümmetçiliğe ve Araplaşmaya doğru itilmesine gönderme yapmak için kullanılabilecek en iyi dilin bu olduğunu düşünüyorum.

Kendinden ve etkilendiklerinden kendi resimlerin üzerinden söz etmeni istesek…

R. C: Lisans döneminde atölyede aldığım eğitimin bir parçası olan ‘sanat yaşayarak yapılır okuyarak öğrenilir’ öğretisiyle mezun olduktan sonra yeni bir arayış içine girdim çünkü lisans döneminde yaptığım non figüratif resimler sadece plastik açıdan bana yakındı ki sadece plastik bir yere kadardı. İçerik ve bağlam olarak bana ait şeyler değildi. Bu yüzden mezun olduktan sonra uzunca bir süre sorguladım. Sonuçta geldiğim nokta İslamiyet’ten önceki Türklerin yaşadığı inançlar bütünüdür. Anadolu’nun hemen her bölgesinde az veya çok şekilde varlığını sürdüren, bazı yörelerde gelenek, bazı yörelerde batıl inanç olarak adlandırılan bu uygulamaların bir kısmı ritüel denilebilecek kadar kapsamlı örneğin kurşun döktürme, üzerlik otuyla evi tütsüleme, seyahate veya yolculuğa çıkan birisinin ardından su dökmek gibi… Bir kısmı ise basit görülen alışkanlıklardır; örneğin, ağaçlara bez çaput bağlama, dilek tutma, istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi üç kere vurulması gibi…Genç ressam Ramazan Can

Neden Şamanizm? Yaşadığımız toprakların konu seçimlerin ile ilişkisinden biraz söz eder misin?

R. C: Yaşadığım coğrafyanın kültürel ögelerini , yaşayış biçimlerini ve o coğrafyada yaşayan ben ve o coğrafyanın bana etkisini sorguladım. Uyur gezerdim ben bu mevzuya o kapıdan girdim. Okudular üfledir, değişik otlardan çay yaptılar içirdiler, ateş üstünden atlattılar. Ot yaktılar kafamda döndürdüler. Hoca dediğime bakmayın sonradan öğrendim hepsi Şaman.
Tabi o zat-ı muhteremlere sen Şamansın o gelenekten geliyorsun desen küfür mü ediyorsun kafir derler. Neyse bu bayağı uzun bir hikaye, az da olsa meramımı dile getirebildiysem ne mutlu bana.

Genç ressam Ramazan Can Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

Genç ressam Ramazan Can

 

YORUMLAR