Resimde Soyutlamanın Önemi

572

Ümit Yılmaz yazdı.

 

Görüntü dediğimiz, aslında varlık alanından geriye kalan atıklardır. Görüntü, özden bağımsızdır. Öz kendi içinde taşıdığı, kendi olumsuzlamasını, yani kendisini ortadan kaldırışını, yine kendi önüne bir görüntü olarak koyar…Yani bizim önümüze gelen her görüntü, aslında bizim özümüzün kendini olumsuzlaması olarak ortaya çıkar. Bu görüntüler, yaşamın içinde karşımıza figürlerdir.resimde_soyutlamanin_onemi_3

Bu açıdan bakarsak, her figür, kendi özümüzün, bir başkası olarak ortaya konulduğu şeylerdir. Sorun şudur; kendi olumsuzlamamız olarak figür, bizi belirlemeye başlarlar ve bizi bir determinasyonun içine hapseder. Artık öznenin yerini figürlerden oluşan kurgusal bir yapı alır. Bu sebepten figürün incelenmesi , figür belli soyutlamalar ile ortadan kaldırılmalıdır ki, özne ortaya çıksın.

Figürlerden oluşmuş bir yaşamda veya sanat disiplininde, figür size bir zemin oluşturduğunda, kendinizi o figürün üzerinde yapılandırırsınız, figür kendini size bir töz olarak kabul ettirirse, asıl töz olması gereken özne ortadan kaldırılmış olur .resimde_soyutlamanin_onemi_2

Böylece bilincinizi istila eden o figüratif alan yığını içinde, özneyi kendi
bilincinizin içeriklerine, yani figüratif alana indirgeyerek, kendinizi, figürlerden biri haline getirirsiniz…

 

Kendini bir figür haline getirmiş kişi ise artık bir özne ,yani sanatçı değildir

İşin önemli noktası şudur, nesneler önümüze figürler halinde gelirler. Yani somut
ve bağıldırlar. Ama bu bizim somut hale getirdiğimiz, yani enerjisini yine
bizden alan bir yapıdır.

Figüratif alan içine kendini hapseden sanatçı işte bu yönü ile Hegel’in üslubuyla
anlatırsam; belirli varlıktır, yok varlıktır. Yok varlık dedim çünkü; figüratif alan, kendini aslında bir determinasyon alanı içine hapsetmekten öte bir şey değildir.

soyutlama

İşte bu yüzden, figür bir sadece bir imge iken, soyutlama sizi bir simgenin
çoklu anlamları üzerinden o determinasyon batağından çıkaracaktır.

Soyutlama bizi, soyutlama yapa yapa en son artık hiç bir soyutlamanın
yapılamayacağı bir yere götürecektir. İşte orası, öznenin olduğu
yerdir.

 

YORUMLAR