Şevket Kütle; Hem Bağırmak Hem De Susmak İçin

725
Şevket Kütle

Vecdi Uzun yazdı.

 

Bize biraz kendinden söz eder misin?

Ş. K: Eğitim almaya başladığımdan beri teknik olarak hep bir arayış içinde oldum aslında. Sadece görsel öğeleri dikkate alarak estetiği yakalamak üzerinden araştırmalar yaptım. Daha sonraları asıl olması gereken olarak düşündüğüm dertlerim işin içine girdi ve böylece artık resimlerimi anlamlı kılmaya başladım.

Resimlerini teknik açıdan değerlendirmeni istesek…

Ş. K: Teknik olarak gerçeklik üzerinden çalışmalarıma odaklanıyorum ve bu bağlamda poşet objesini ile figürü reel dünyada kompoze ederek işlerimi temellendiriyorum. Konu ağırlıklı olarak resme yaklaşsam da resimsel etkilerden çok da uzaklaşmak istemiyorum. Kompozisyonlarımı insan başına çeşitli poşetler geçirerek oluşturuyorum. Özellikle bilindik alışveriş marketlerinin poşetlerinden ve sloganlarından faydalanıyorum.

Şevket Kütle

Son olarak, sanata bakış açından ve ele aldığın konulardan söz eder misin?

Ş. K: Günümüz dünyasında, bence genel sorunu olarak düşündüğüm; tüketim ahlakı, insanların tamahkârlığını, sorgulamadan yaşamaya devamını ve bu bağlamda karşılaştığı sorunları ifade etmeye çalışıyorum. Duyarlılık kazandırma, bir miktar da olsa düşündürmeye çalışmayı şimdilik kendime vazife bilirim. Sanat hem bağırmak hem de susmak için güzel bir mekân. Şimdilik hevesle bağırmak istiyorum.

Şevket Kütle

Şevket Kütle

Şevket Kütle

Şevket Kütle

 

YORUMLAR